formuláře pro obce

VYPLŇUJÍ VAŠI OBČANÉ JEŠTĚ V ROCE 2019 FORMULÁŘE HLAVNĚ PEREM?

Mnoho úřadů poskytuje občanům možnost podání jak v klasické papírové formě, tak i elektronicky.

Občané však většinou nemají elektronický podpis, datovou schránku nebo jiný elektronický identifikační prostředek, tudíž často podání vyplňují ručně.

V nejlepším případě si občané mohou vyplnit formulář doma, vytisknout si ho na vlastní tiskárně a odnést nebo odeslat v papírové formě na úřad.

Moderní úřad je dostupný elektronicky

Naše řešení umožní občanům přistupovat k většině formulářových agend obecních, městských a krajských úřadu a také úřadů státní správy elektronicky. A to přes web nebo mobilní zařízení.

Již dnes pomáháme úřadům naplňovat principy Digitální ústavy