elektronizace procesů obecních úřadů

Složitost a náročnost procesů, které řeší samosprávy, vyžadují rychlá a efektivní řešení.

Sofistikované a komplexní systémy, které se implementují dlouhé měsíce a roky, ne bývají přínosem pro zaměstnance úřadů ani pro občany. Společnost QCM díky své expertní znalosti z elektronizace procesů přichází vždy s nabídkou smysluplného řešení reálných situací.

Oblasti

QCM je leader elektronizace veřejných zakázek. Pomáháme úřadům i dodavatelům s elektronizací a efektivními nákupy.

Elektronizace vnitřních procesů

Úřady potřebují rychlá a funkční řešení. Pomůžeme s elektronizací vnitřních procesů tak, aby uživatelé mohli rychle a jednoduše využít implementovaný systém bez nutnosti školení a změny pracovních návyků. Konec složitým workflow systémům!

Pro další informace nás kontaktujte, ochotně Vám zodpovíme Vaše otázky.

Každý formulář ve státní správě by mělo být možné podat elektronicky. Naše řešení se orientuje na rychlý přínos pro občana i úřad.